Сompany news

Help2Pay: bảo trì vào ngày 24 tháng 4 năm 2024

15.04.2024

Kính gửi Quý khách!

Hệ thống thanh toán Help2Pay thông báo cho bạn về lịch bảo trì vào ngày 24 tháng 4 năm 2024.
Thủ tục sẽ được thực hiện từ 08:00 đến 9:00 sáng (GMT+8) và thời gian ước tính sẽ là 60 phút.

Vui lòng tính đến thông tin này khi lập kế hoạch chuyển tiền của bạn.

Best regards,
ONEBID team