Tidak tahu di mana hendak mula?

Terima Welcome bonus $50 dan nikmati kesederhanaan pelaburan.

Syarat-syarat Promosi Bonus Selamat Datang

1. Promosi “Welcome Bonus” boleh didapati dari 1 Januari hingga 31 Disember 2024.

2. Jumlah “Welcome Bonus” dalam Promosi ini ialah 50 USD.

3. Untuk menerima “Welcome Bonus” anda mesti:

3.1. Mendaftar di laman web www.onebidasset.com dan melalui pengesahan di Kawasan Peribadi (KYC).

3.2. Membuka akaun dagangan sebenar NANO. Isikan akaun dagangan anda dengan jumlah tidak kurang daripada 10 USD dan tidak mengeluarkan dana selama 30 hari.

3.3. Menghantar permohonan untuk “Welcome Bonus” ke support@onebidasset.com dari alamat e-mel yang diberikan semasa pendaftaran, dengan menyatakan dalam permohonan nombor akaun dagangan untuk pengkreditan Bonus.

4. Jika pelanggan membuka akaun dagangan sebelum pelancaran Promosi ini dan belum pernah menerima Bonus sebelum ini, maka dia boleh layak untuk “Welcome Bonus”.

5. Pelanggan menerima “Welcome Bonus” sekali sahaja dalam tempoh Promosi, tanpa mengira jumlah keseluruhan akaun dagangan.

6. “Welcome Bonus” serta keuntungan yang diterima, sepenuhnya boleh digunakan untuk berdagang. Untuk mengelakkan penyalahgunaan terma Promosi, keuntungan yang diperoleh boleh dikeluarkan selepas 30 hari dari tarikh bonus dikreditkan, dengan syarat bahawa pusingan dagangan adalah sama atau lebih daripada 5 lot.

Satu lot dianggap telah diperdagangkan selepas melengkapkan kitaran penuh, iaitu membuka dan menutup transaksi. Oleh itu, apabila membuka transaksi dengan volum 1 lot dan penutupannya yang berikut, volum yang didagangkan akan menjadi 1 lot. Apabila mengira pusingan dagangan, pesanan dengan jangka hayat lebih daripada 300 saat diambil kira.

7. “Welcome Bonus” dikreditkan ke akaun dagangan dalam lajur “Credit” dan didebitkan dari akaun dagangan selepas 30 hari dari tarikh pengkreditan. Sekiranya penutupan paksa pesanan dagangan kerana Stop Out, keputusan negatif akaun dagangan dibawa kepada sifar, dan Bonus ditolak lebih awal secara automatik.

8. Selepas 30 hari dari tarikh pengkreditan “Welcome Bonus”, jumlah Bonus didebitkan dari akaun dagangan Pelanggan.

9.“Welcome Bonus” serta hasil dagangan yang diperoleh dengan menggunakannya, didebitkan dari akaun secara penuh dan lebih awal sekiranya Promosi ini dihentikan dari Pelanggan akibat pelanggaran peraturan Promosi ini.

10. Sebagai sebahagian daripada Promosi ini, “Welcome Bonus” bertujuan semata-mata untuk meningkatkan dana Pelanggan yang tersedia untuk dagangan. Untuk mengelakkan penyalahgunaan terma Promosi, Syarikat berhak, tanpa amaran, pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menolak mengkreditkan bonus atau untuk menolak bonus. Langkah sedemikian boleh diambil oleh Syarikat, termasuk dalam kes kecurigaan bahawa bonus telah diterima oleh satu orang yang menguruskan beberapa Akaun Peribadi yang saling berkaitan.

11. Dengan menyertai Promosi ini dan menerima “Welcome Bonus”, Pelanggan mengesahkan bahawa dia telah membaca dan sepenuhnya bersetuju dengan terma-terma Promosi ini dan berjanji tidak akan menghantar sebarang tuntutan kepada Syarikat mengenai peraturan penggunaan “Welcome Bonus” atau tindakan yang diambil oleh Syarikat mengikut terma-terma ini.