Cashback tanpa had!

Kami membayar $10 untuk setiap lot.

Syarat-syarat promosi Cashback

1. Promosi ini berlangsung dari 1 Julai hingga 31 Disember 2024.

2. Semasa tempoh promosi, untuk setiap posisi tertutup sebanyak 1 lot, ONEBID akan memberikan cashback sebanyak $10. Jika saiz lot kurang atau lebih daripada 1, maka cashback akan diberi secara nisbah kepada jumlah volum.

3. Cashback akan dikreditkan ke akaun dagangan Pelanggan sebelum 5 haribulan setiap bulan dengan komen “cashback”.

4. Cashback dikreditkan untuk semua transaksi pada pasangan mata wang dan logam yang berlangsung lebih daripada 300 saat.

5. Setelah dikreditkan ke akaun dagangan anda, cashback boleh digunakan untuk dagangan atau pengeluaran tanpa sebarang sekatan.

6. Promosi ini hanya sah untuk akaun ONEBID PRO.

7. Jumlah cashback tidak mengambil kira jumlah dagangan atau yang setara dengannya yang dibuat menggunakan dana bonus yang diterima oleh Pelanggan untuk promosi lain.

8. Sekiranya berlaku pelanggaran atau manipulasi oleh pihak Pelanggan, Syarikat berhak untuk menolak secara sepihak untuk menyertakan promosi ini dan tidak mengkreditkan cashback.

9. Dengan menyertai promosi ini, Pelanggan mengesahkan bahawa dia telah membaca dan sepenuhnya bersetuju dengan syarat-syarat promosi ini dan berjanji untuk tidak mengemukakan sebarang tuntutan kepada Syarikat mengenai peraturan promosi atau tindakan yang diambil oleh Syarikat mengikut syarat-syarat ini.